مجموعه GLC مصمم است تا در ایران با گسترش فعالیت های خود سهم بیشتری از بازار کسب و کار را به خود اختصاص دهد، بنابراین این هدف بدون حضور منابع انسانی متعد و حرفه ای محقق نخواهد شد. در GLC ما بر این باوریم که منابع انسانی مهم ترین عنصر هر کسب و کار است. چرا که ارزش یک کارمند را موقعیت و پست سازمانی او مشخص نمی‌کند، بلکه ارزش هر کارمندی وابسته به میزان رضایتی است که در مشتری ایجاد می‌کند، در این راستا کارمندانی را بکار می‌گیریم که عاشق شغل خود هستند و از آن لذت می‌برند.