جشن شکوفه های علم و دانش 1402

روز کارمند 1402

پرسنل نمونه منتخب شهریور و مهر 1402

روز حمل و نقل 1399

جشن نوروز 1400

روز حمل و نقل 1400

نشست مدیرعامل GLC با مسئولین شعب ایران

جلسه بازنگری مدیریت سال 1400

محفل یلدایی 1400

روز درخت کاری 1400

جشن دانش آموزی فرزندان خانواده جی ال سی 1401

پرسنل نمونه منتخب مهر ماه 1401

همراهان برتر جی ال سی در آبان 1401

آخرین انبارگردانی 2022

همراهان برتر جی ال سی در آذر 1401

همراهان برتر جی ال سی در دی 1401

همراهان برتر مجموعه جی ال سی در بهمن و اسفند 1401

دریافت دومین گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده

پرسنل نمونه منتخب خرداد 1402

جلسه تشریح اهداف و استراتژی سال 2024

پرسنل نمونه منتخب تیر 1402

محفل یلدای لجستیکی - آذر 1402

گرامیداشت روز حمل و نقل و تجلیل از رانندگان

برترینهای جی ال سی در آبان و آذر 1402

جشن پایان سال 1402 و استقبال از بهار

برترینهای جی ال سی - منتخب دی و بهمن 1402

برترینهای مجموعه جی ال سی در اسفند 1402